02
2020
04

a=3,b=5,不用第三变量temp,对a和b的值进行交换

如果有第三者temp,a和b交换非常方便:


temp = a;

a = b;

b =temp;

若无temp,可以这样做:


a = a + b;


b = a - b;


a = a - b;


当然,我们可以利用C语言的位运算符:


a = 3;b = 5;

a ^= b;

b ^= a;

a ^= b;

原理是a ^ b ^ b == a; a ^ b == b ^ a;

« 上一篇 下一篇 »

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。