23
2020
03

Font Awesome 图标的尺寸

通过应用.fa-lg、.fa-2x、.fa-3x、.fa-4x、.fa-5x类,让图标变得更大。按先后顺序,这些类所对应的图标大小按 33% 依次递增。如:

<i class="fa fa-camera-retro fa-lg"></i>
<i class="fa fa-camera-retro fa-2x"></i>
<i class="fa fa-camera-retro fa-3x"></i>
<i class="fa fa-camera-retro fa-4x"></i>
<i class="fa fa-camera-retro fa-5x"></i>

效果如图 5‑2所示:fa-size.png

« 上一篇 下一篇 »

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。